Představujeme vám Sdílení

Historie

Sdílení o. p. s. vzniklo v listopadu 2007 jako Občanské sdružení SDÍLENÍ, později přejmenované na SDÍLENÍ o. s. Bylo založeno paní Marií Gregorovou, která stála v jeho čele až do roku 2013. Vzniklo s myšlenkou vytvořit v Telči a okolí služby hospicového typu pro vážně nemocné spoluobčany.

Nejdříve začala fungovat půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek a laické poradenství. Postupně byly zaregistrovány dvě sociální služby - od roku 2009 začalo být poskytováno odborné sociální poradenství a od roku 2010 odlehčovací služba včetně mobilní hospicové péče.

Od roku 2007 funguje dobrovolnický program. Dobrovolníci pomáhají na benefičních akcích, v kanceláři s jednoduchou administrativou a od počátku pravidelně navštěvují klientů Domova pro seniory Telč.

Od roku 2008 využívalo Sdílení o. p. s. prostory tzv. Centra poraden na poliklinice (Masarykova 330, 588 56 Telč), které poskytlo Město Telč. Od roku 2014 využívalo Sdílení také dům č. p. 57, kde sídlila kancelář ředitelky, fundraisera a mobilního hospice. Tyto prostory též poskytlo Město Telč. Od 1. srpna 2016 se celá organizace nastěhovala do prostor uvolněných po katastrálním úřadu v přízemí polikliniky a všechny služby jsou zde na jednom místě.

Dne 11. září 2013 došlo ke změně právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Novou ředitelkou se stala Michaela Čeřovská; členy správní rady se stali Miloš Vystrčil, Hana Müllerová, Lucie Váchová, Marie Gregorová, Jan Heralecký a Jan Boháčik. Jana Heraleckého později nahradila Jana Švejdová. Členy dozorčí rady se stali Jana Zatloukalová, Milan Svoboda a Zdeněk Antoň. Milana Svobodu později nahradila Irena Fatrová.

Od 1. července 2015 provozovalo Sdílení o. p. s. dobročinný obchod. Od 1. ledna 2017 probíhá prodej v Panském dvoře v Telči a v Hračkářství Trojan. Dále na stánku na různých akcích v Telči a v prostorách poradny na poliklinice. Zisk z prodeje zboží (z chráněných dílen, od dárců, od místních výrobců) je použit na financování mobilní hospicové péče.

Od 1. ledna 2018 nabízí Sdílení domácí ošetřovatelskou péči klientům VZP z Telče a okolních obcí.

Od 1. března 2019 získalo Sdílení smlouvu s pojišťovnou VZP na poskytování mobilní specializované paliativní péče.

Sdílení je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Fóra mobilních hospiců. Jsme členy Klubu hospicových fundraiserů a jsme zapojeni do celostátních kampaní Běhy pro hospice a DOMA.

Poslání

Sdílení o. p. s., Telč je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi. Pomáháme starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Motto

Pomáháme vám zůstat doma

Vize

Sdílíme s lidmi období, kdy potřebují péči druhých. Naše klienty vždy vnímáme v kontextu celého jejich životního příběhu. Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin ve společnosti.

Rádi bychom Vám touto cestou chtěli poděkovat za pomoc při péči o našeho tatínka Jaroslava Tetoura. Zapůjčení pomůcek od Vás nám i tatínkovi usnadnilo poslední rok jeho života.Velice si vážíme toho, že jsme se na Vás mohli obrátit v nelehké situaci.

- S úctou rodina Tetourova

Vážené a milé Sdílení! Konečně se dostávám k tomu, abych vám všem poděkovala za pomoc a péči o mou maminku. Jsem vám všem nesmírně vděčná a jsem šťastná, že jste! Vím, zní to jako fráze, ale teprve ve chvíli, kdy se člověk dostane do situace, že se musí postarat o svého blízkého, tak plně ocení vaši pomoc. Je to období, které je těžké a bez pomocí lidí jako jste vy se špatně zvládá. Díky vám všem za vaši pomoc a obětavost a přeji vám, aby se vám dařilo jak v osobním, tak profesním životě.Zdravím vás a ještě jednou díky.

- Helena Grycová Benešová

Děkujeme o.p.s. Sdílení Telč za profesionální pomoc při péči o našeho těžce nemocného tatínka Jiřího Novotného v posledních dnech jeho života. Oceňujeme zejména vstřícný přístup a empatii p. Anny Svobodové a p. Moniky Erlebachové.

- rodina Novotných z Hodic

Děkujeme občanskému sdružení Sdílení o. p. s. v Telči za účinnou podporu v době, kdy jsme pečovali o našeho manžela a tatínka ThDr. Jiřího Melmuka v době jeho těžké nemoci od podzimu roku 2014.

- manželka a syn

Děkujeme zdravotním sestřičkám, ošetřovatelkám a ostatním pracovníkům telčské společnosti Sdílení za jejich vysoce profesionální, a přitom velmi lidský přístup v posledních těžkých měsících při domácím ošetřování pana Zdeňka Němce z Telče, jakož i za jejich velkou psychickou pomoc při jeho odchodu.

- s díky a úctou rodina

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 30. listopadu 2015 s MVDr. Josefem Horákem. Pracovnicím o. p. s. Sdílení pak patří poděkování za vstřícný přístup a profesionální pomoc v posledních dnech života mého manžela a našeho tatínka.

- manželka a děti s rodinami

Děkujeme o. p. s. Sdílení Telč za pomoc při péči o našeho těžce nemocného manžela a tatínka Josefa Vopelku. Zvlášť děkujeme za profesionální pomoc a lidský přístup zdravotním sestřičkám Monice Erlebachové a Anně Svobodové.

- rodina

Děkujeme občanskému sdružení Sdílení o. p. s. v Telči (P. Svobodové), Charitě Telč (p. Moudré), za účinnou podporu v době, kdy jsme pečovali o našeho manžela a tatínka pana Jana Průchu.

- manželka, dcera a syn

Chtěli bychom tímto poděkovat zaměstnancům o. p. s. Sdílení za obětavost a lidský přístup při dlouhodobé péči o pana Josefa Gregora z Třeštice.

- rodina
 
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast, květinové dary i za slova upřímné soustrasti na pohřbu naší drahé zesnulé, paní Jany Markočiové, rozené Kubátové, který se konal 14.9.2015 v kostele sv. Vavřince v Dačicích. Rádi bychom také poděkovali zaměstnancům domácí hospicové péče Sdílení o. p. s. v Telči za profesionální a hluboce lidský přístup v ošetřování naší drahé zesnulé. Dále děkujeme i P. Jaroslavu Pezlarovi za důstojnou mši svatou.
Náš upřímný dík vyslovujeme zaměstnancům pohřební služby p. Antonína Procházky za velikou ochotu a vzorné zajištění všech náležitostí spojených s pohřbem.
 
- pozůstalá rodina
 

Přeji v činnosti hodně štěstí a úspěchů.

- Vladimír Čeřovský

 

Přijmeme lékaře do týmu domácího hospice

 • atestace v oboru paliativní medicíny vítána, není však podmínkou
 • výhodou jsou zkušenosti s péčí o nevyléčitelně nemocné a umírající
 • spolupráce formou částečného nebo plného úvazku
 • nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci

Přijmeme zdravotní sestru do týmu domácího hospice

 • požadujeme platnou registraci k výkonu zdravotnického povolání (bez odborného dohledu)
 • požadujeme řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)

 • výhodou jsou zkušenosti s péčí o nevyléčitelně nemocné a umírající
 • spolupráce formou dohody o provedení práce
 • nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci

Přijmeme psychologa do týmu domácího hospice

 • VŠ vzdělání v oboru psychologie
 • výhodou jsou zkušenosti s péčí o nevyléčitelně nemocné a umírající
 • spolupráce formou dohody o provedení práce
 • nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci

Kontakt: sdileni.prace@gmail.com, tel. 777 574 975

Ředitelka

Bc. Michaela Čeřovská

Správní rada

 • Miloš Vystrčil - předseda
 • Hana Müllerová
 • Lucie Váchová
 • Marie Gregorová
 • Jan Boháčik
 • Jana Švejdová

Dozorčí rada

 • Jana Zatloukalová - předsedkyně
 • Zdeněk Antoň
 • Irena Fatrová