Poskytujeme

Co je mobilní hospicová péče a pro koho je určena?

Mobilní hospicová péče (taktéž nazývaná domácí hospicová nebo mobilní specializovaná paliativní péče) je určena pro nemocné, kteří mají onkologické nebo jiné nevyléčitelné onemocnění a chtějí BÝT DOMA. Mobilní hospic je oporou a pomocí pro rodiny, které o nemocného pečují. Jste-li v takové situaci, nebojte se na nás obrátit. Domluvíme si s Vámi osobní setkání v rámci bezplatného poradenství.

Zdravotní sestra a sociální pracovnice Vám věnují čas, zodpoví Vaše otázky ohledně péče a jejích možnostech, pomohou Vám zorientovat se v dané problematice. Součástí multidisciplinárního týmu mobilního hospice jsou zdravotní sestry, lékař, sociální pracovnice, psycholog a duchovní.  

Jak probíhá mobilní hospicová péče v domácnosti klienta?

Vše se odvíjí od individuálních potřeb jednotlivých klientů. Zdravotní sestra, sociální pracovnice a lékař navštíví klienta a spolu s pečující osobou domluví podrobnosti péče. Vždy navazujeme spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem. Zdravotní sestry poté navštěvují klienta dle potřeby a jsou nepřetržitě k dispozici na telefonu. Rodina tak může kdykoli (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) zavolat na tzv. pohotovostní číslo a požádat zdravotní sestru o radu či okamžitou návštěvu. Zdravotní sestra může během své návštěvy s klientem a rodinou strávit tolik času, kolik je potřeba.

Kolik hospicová péče stojí?

Na péči si klient částečně přispívá. Ceník je ale nastaven tak, aby péče byla dostupná pro každého. Jelikož platby od klientů zdaleka nepokryjí náklady na tuto službu, neustále hledáme nové podporovatele a dárce z řad nadací, firem i jednotlivců. Jsme vděčni za jakoukoliv pomoc.

Jednorázový poplatek činí 1 500 Kč. V poplatku je zahrnuto zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek a koordinace zdravotních a sociálních služeb po dobu péče (sociální pracovník, administrativní pracovník, psychoterapeut).

Kde hospicovou péči poskytujeme?

Mobilní hospicovou péči (neboli mobilní specializovanou paliativní péči) poskytujeme v domácnostech klientů v Telči a okolí do 20 km v Kraji Vysočina a v ORP Dačice v Jihočeském kraji.

Kontakt
Mgr. Anna Svobodová
vedoucí zdravotní sestra
775 574 977

anna.svobodova@sdileni-telc.cz

Co to je terénní odlehčovací služba a pro koho je určena?

Je určená rodinám, které v domácím prostředí pečují o své blízké (seniory, osoby s vážným onemocněním nebo zdravotním postižením). Snažíme se o to, aby i lidé, kteří jsou závislí na péči druhé osoby, mohli zůstat doma a žít v důvěrně známém prostředí, v kruhu svých blízkých. Aby i přes svá omezení žili důstojný, aktivní, kvalitní a smysluplný život.

Dlouhodobá 24hodinová péče je po fyzické i psychické stránce velmi náročná. Díky odlehčovací službě získají pečující volný čas, který mohou využít dle svých potřeb a s vědomím, že o jejich blízkého je dobře postaráno.

Jak probíhá odlehčovací služba v domácnosti klienta?

Součástí odlehčovací služby je provádění hygieny, pomoc při podávání jídla, doprovod na procházky, povídání, hraní společenských her atd.

Odlehčovací službu poskytujeme v Telči a v dojezdové vzdálenosti do 20 km od Telče (pouze v Kraji Vysočina). Je dostupná ve všední dny od 7–18 hodin.

Kolik odlehčovací služba stojí?

Cena za jednu hodinu poskytované péče je 120,- Kč.

Kontakt:
Bc. Jana Zatloukalová
sociální pracovnice
775 574 973
jana.zatloukalova@sdileni-telc.cz
Poslání a zásady domácí ošetřovatelské péče:

Posláním je zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči pacientovi v jeho domácím prostředí, hlavní zásadou je profesionalita pracovníků.

Cíle domácí ošetřovatelské péče:
 • uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta
 • prevence vzniku komplikací
 • zajištění zdravotních ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře v domácnosti pacienta
 • udržení hybnosti a soběstačnosti
 • edukace pacienta a rodiny.
Domácí ošetřovatelská péče je:
 • předepisována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci
 • plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 • zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami.
Cílovou skupinou domácí ošetřovatelské péče jsou zejména:
 • lidé léčící se po akutních onemocněních
 • chronicky a dlouhodobě nemocní
 • onkologicky nemocní.
Poskytované zdravotní výkony:
 • odběry krve a jiného biologického materiálu 
 • převazy a ošetření chronických či akutních (pooperačních) ran
 • péče o stomie včetně péče o PEG
 • aplikace injekcí a inzulínů
 • aplikace parenterální terapie (podání infuzí včetně aplikace do portů a ošetření portů)
 • katetrizace močového měchýře (cévkování žen i mužů), péče o permanentní močové katetry
 • měření a kontrola fyziologických funkcí
 • měření a kontrola saturace O2
 • ošetřovatelská rehabilitace po operacích, úrazech, mozkových příhodách apod.
 • ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře
Poznámka:

Péči o permanentní katetr a výměnu katetru provádí zdravotní sestry s certifikátem „Katetrizace močového měchýře u mužů“.

Zdravotní sestry provádí návštěvy u pacientů dle ordinace lékaře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontakt:
Pavlína Doležalová
koordinátorka zdravotní péče
737 012 037

pavlina.dolezalova@sdileni-telc.cz

Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí. Přijďte si k nám vyzkoušet a vybrat tu nejvhodnější pomůcku pro vás.

KDY: pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 a ve středu od 12:00 do 16:00 hodin
KDE: v budově polikliniky v Telči, ulice Masarykova 330 nebo přímo v domácnosti klienta po dohodě

Součástí půjčovny pomůcek je i prodejna kompenzačních pomůcek a dalšího zboží.

Kontakt:

Jaroslava Nováková, DiS.
sociální pracovnice
737 191 490
jaroslava.novakova@sdileni-telc.cz

Bezplatná pomoc pro ty, kdo hledají informace, kontakty, podporu a doprovázení v péči o své blízké - seniory, nevyléčitelně nemocné a umírající nebo zdravotně postižené. Pomáháme našim klientům orientovat se v dostupných službách, oprávněných nárocích (např. příspěvky na péči) a doprovázíme je v jejich zprostředkování.

Naše zásady: zachování mlčenlivosti, nestrannost, zachování důstojnosti klienta, respektování přání a volby klienta, anonymita.

Služby poradny jsou bezplatné.

KDY: pondělí od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00 a ve středu od 12:00 do 16:00 hodin nebo po dohodě
KDE: v budově polikliniky v Telči, ulice Masarykova 330 nebo přímo v domácnosti klienta po dohodě
 
Kontakt:
Jaroslava Nováková, DiS.
sociální pracovnice
737 191 490
jaroslava.novakova@sdileni-telc.cz